Van 1718 tot nu

Ons verhaal

Familie Deckers schildFamilie Deckers schild

Nadat de laatste bewoner, Louis Deckers, die de landbouwactiviteit in en rond de boerderij uitoefende stierf in 1992 lag het complex er verlaten bij. Een van zijn kinderen, Jan Deckers, wilden samen met zijn vrouw, Annick Deckers, zijn ouderlijk huis en de familiegeschiedenis die teruggaat tot 1718 niet verloren laten gaan. Tien jaren van overleg, voorstellen en aanpassingen resulteerde in een herbestemming van de site tot deels woonproject en deels eventlocatie.

Het gerestaureerde Lemke opende zijn deuren in april 2012 voor familiefeesten, tentoonstellingen, babyborrels en diverse activiteiten. Begin 2020 sloeg de coronacrisis toe. Na anderhalf jaar van stilstand en onzekerheid werd samen met de kinderen van Jan en Annick, achterkleinkinderen van Louis, beslist om opnieuw een nieuwe wind te laten waaien door ‘Het Lemke’. Er werden twee vakantiewoningen ingericht en nu staan Frank en Joris klaar om jullie te verwelkomen.

Historiek

De geschiedenis van onze familie en “het Lemke” gaat terug tot 1714. Toen werd de hoeve verworven door Coen Coenen. De prachtige jaarsteen boven de voordeur van “het Lemke” geeft als bouwjaar 1718 aan en de bouwheer kennen we uit oude documenten.

In de Verheffingen van de leenzaal van Curingen kunnen we lezen dat Coen Coenen de vervallen hoeve volledig heeft opgebouwd.

“Coen Coenen heeft op grond, cijnsplichtig aan laathof van Olmont onder Rotem een nog ouder “huys theenemael vervallen van den gronde (heeft) opgebouwt en in steen gestelt”

“Deesen Coen Coenen heeft metter daet een soo schoon huys op die  plaatse getimmert als er een in den dorpe van Eelen gelegen is

”Enkele generaties later, in 1795, huwt Nicolas Deckers met Ida Lucas een afstammelinge van Coen Coenen. Met dit huwelijk start de boeiende geschiedenis van de familie Deckers en het Lemke. Na enkele omzwervingen binnen de familie kocht (Adamus) Damus Deckers in 1918 het Lemke van een verre neef.

In 2012 begon voor de vierkantshoeve het Lemke met bijhorende boomgaard een nieuw leven. Na 300 jaar landbouw werd de site herbestemd. Wonen in De Boomgaard en een multifunctionele erfgoedlocatie verzekerde de toekomst.

Vandaag zorgt de volgende generatie binnen de familie Deckers voor continuïteit en kunnen met enige fierheid u Vakantiewoningen Het Lemke voorstellen. Graag nodigen we u uit om kennis te maken met de vakantiewoningen Bi-j Damus en Schoon Huys gelegen in het prachtige Maasland.

Lees meer
Boek nu icoon

Boek nu